Farmax rotacioni plug premešta organsku materiju u sloj zemljišta koji je najbogatiji kiseonikom i biološki je najaktivniji. Mikroorganizmi iz zemljišta momentalno mogu da koriste organsku materiju za stvaranje hranljivih materija koje će bilja u svom rastu lako usvajati. Prednost našeg rotacionog pluga ogleda se u nežnom mešanju, čime se omogućuje bolja iskorišćenost velike količine organskih materija koja je prisutna u zemljištu. Ovi pricesi trajno poboljšavaju strukturu zemljišta, vodni režim i samu mikro-biologiju zemljišta. Za razliku od konvencionalnih plugova gde se veliki procenat organske materije izgubi, kod rotacionog oranja sav organski materijal se zadržava u sloju zemljišta koje je dostupno korenovom sistemu biljke, tokom njenog razvoja

Share This