FARMAX

Rotacioni Plugovi

 

Ogromna ušteda vremena i novca
Više operacija (obrade zemljišta) u jednom prohodu

ZAŠTO FARMAX

Farmax rotacionim plugom ostvaruju se niži troškovi poljoprivredne proizvodnje, intezivnija obrada sa manjom potrošnjom goriva, bolja struktura zemljišta koja se postiže mešanjem. Zadržavanjem temperature zemljišta omogućava se ranije nicanje što rezultira povećanim prinosima u odnosu na konvencionalan način obrade zemljišta.

PREDNOSTI FARMAX ROTACIONIH PLUGOVA

Jedna od glavnih prednosti je postizanje bolje strukture zemljišta, i povećanih prinosa. Postiže se optimalan efekat mešanja zemljišta čime se postiže njena perfektna struktura.

Farmax rotacioni plug premešta organsku materiju u sloj zemljišta koji je najbogatiji kiseonikom i biološki je najaktivniji. Mikroorganizmi iz zemljišta momentalno mogu da koriste organsku materiju za stvaranje hranljivih materija koje će bilja u svom rastu lako usvajati.

Prednost našeg rotacionog pluga ogleda se u nežnom mešanju, čime se omogućuje bolja iskorišćenost velike količine organskih materija koja je prisutna u zemljištu.

Za razliku od konvencionalnih plugova gde se veliki procenat organske materije izgubi, kod rotacionog oranja sav organski materijal se zadržava u sloju zemljišta koje je dostupno korenovom sistemu biljke, tokom njenog razvoja.

Naši partneri

JOHN SMITH

“Lorem ipsum dolor sit adipiscing elit. Nullam lectus consectetur eu sapien. Proin cursus, dolor a mollis risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet tortor.” JOHN SMITH

“Lorem ipsum dolor sit adipiscing elit. Nullam lectus consectetur eu sapien. Proin cursus, dolor a mollis risus dolor fermentum massa, a commodo elit dui sit amet tortor.” JOHN SMITH

Pišite nam!

Tekelijina 28 , 21000 Novi Sad

064/22 32 132

agrostandard.plus@gmail.com

Share This