F A R M A X

ROTACIONI PLUGOVI

OGROMNA UŠTEDA VREMENA I NOVCA

 

 više operacija (obrade zemljišta) u jednom prohodu

Farmax rotacionim plugom ostvaruju se niži troškovi poljoprivredne proizvodnje,
intezivnija obrada sa manjom potrošnjom goriva, bolja struktura zemljišta koja se postiže
mešanjem. Zadržavanjem temperature zemljišta omogućava se ranije nicanje što
rezultira povećanim prinosima u odnosu na konvencionalan način obrade zemljišta.

PREDNOSTI FARMAX ROTACIONIH PLUGOVA

Jedna od glavnih prednosti Farmax rotacionih plugova je postizanje bolje strukture zemljišta, i povećanih prinosa.

Postiže se optimalan efekat mešanja zemljišta čime se postiže njena perfektna struktura. Farmax rotacioni plug premešta organsku materiju u sloj zemljišta koji je najbogatiji kiseonikom i biološki je najaktivniji. Mikroorganizmi iz zemljišta momentalno mogu da koriste organsku materiju za stvaranje hranljivih materija koje će bilja u svom rastu lako usvajati. Prednost našeg rotacionog pluga  ogleda se u nežnom mešanju, čime se omogućuje bolja iskorišćenost velike količine organskih materija koja je prisutna u zemljištu. Ovi pricesi trajno poboljšavaju strukturu zemljišta, vodni režim i samu mikro-biologiju zemljišta. Za razliku od konvencionalnih plugova gde se veliki procenat organske materije izgubi, kod rotacionog oranja sav organski materijal se zadržava u sloju zemljišta koje je dostupno korenovom sistemu biljke, tokom njenog razvoja.

Na slici: princip rada Farmax rotacionog pluga. Ujednačeno mešanje zemljišta i pravac okretanja rotora u pravcu kretanja traktora

Testiranja su pokazala da se zemljište obraćeno ratacionim plugom brže zagreva, podstičući brže klijanje semena biljke. Samim tim postiže se viši prinos!

Na Farmax rotacioni plug opciono se može dodati i sejalica, tada u jednom prohodu vršite obradu zemljišta i setvu! Ovakav način rada omogućava značajnu uštedu u vremenu i gorivu.

Farmax rotacioni plugovi omogućavaju smanjenje troškova i mogu se koristiti u svim vremenskim uslovima, kao i na svim vrstama zemljišta. Ravnomernom obradom zemljišta na celoj površini sprečava se stvaranje vodoležaja u kišnim periodima. Farmax mašine se prave u sa različitim radnim zahvatom i potrebnom snagom traktora.

Šta znači obrada zemljišta rotacionim plugom?

Obrada zemljišta rotacionim plugom zamenjuje oranje. Na bilo kojem zemljištu gde se plug koristi, moguće je pripremiti zemljište za setvu pomoću rotacionog pluga. U prošlosti ovakav način obrade se koristio na zemljištima gde je obrada plugom postala nepraktična.

Uzgajivači povrća su veoma dobro upoznati sa ovom mašinom već neko vreme. Zahvaljujući konstantnom razvoju i usavršavanju rotacionih plugova i mogućnosti kačenja na velike traktore koje poseduju velike kompanije rotacioni plug već neko vreme predstavlja zamenu za klasičan plug u Holandiji.

Rotacioni plug se kači na traktor klasičnim kačenjem u 3 tačke. Mašina pogon dobija preko kardana, i obično je potrebno 1000rpm za normalan rad. Rotor mašine dobija pogon od lančanika koji se nalaze sa obe strane. Koriste se Tsubaki japanski lanci koji su pokazali kao najpouzdaniji i najtrajniji lanci na tržištu. Zahvaljujući reduktoru broj obrtaja sa kardana se smanjuje na 72 rpm rotora. Radni organi su pričvršćeni za rotor diska u 2 tačke.

Na slici ispod prikazana je konstrukcija samog rotora i njegovih radnih organa. Zavisno od radnog zahvata mašine, 4 do 12 diskova rotora je zakačeno na glavnu osovinu na razmaku od 35cm. Na svaki disk rotora zakačene su 3 motikice sa dva sigurnosna zavrtnja. Mašina pruža mogućnost kačenja sejalice pozadi nje, što omogućava osnovnu i dopunsku obradu zemljišta  i sejanje u jednom prohodu                                                               .

  

         

POTROŠNJA DIZELA PRI KORIŠĆENJU ROTACIONOG PLUGA U ODNOSU NA KLASIČAN NAČIN OBRADE ZEMLJIŠTA

U prve dve opcije je prikazana potrošnja pri konvencionalnom načinu obrade zemljišta. U prvom slučaju kada se zavebno izvode operacije oranja plugom, tanjiranje i setva (u obzir nisu uzeti obrada zemljišta drljačom i setvospremačem) potrošnja iznosi 28-34 litra dizela po hektaru. U drugoj opciji kada se rade ili oranje plugom ili tanjiranje i setva, potrošnja dizela je 25-31 litre po hektaru.

Obrada zemljišta Farmax rotacionim plugom na koji je zakačena sejalica znači potrošnju dizela od 15-20 litara po hektaru, što predstavlja uštedu od 40% u odnosu na klasične načine obrade zemljišta.

 

 

– FARMAX do dubine u obradi zemljišta  30 -50 cm :

ERP serija ( 20 - 35 KS )

Video prezentacija pogledajte ovde

Specifikacija uređaja pogledajte ovde

Stranica proizvođača pogledajte ovde

SRP serija ( 30 - 60 KS )

Video prezentacija pogledajte ovde

Specifikacija uređaja pogledajte ovde

Stranica proizvođača pogledajte ovde

DRP serija ( 80 - 120 KS )

Video prezentacija pogledajte ovde

Specifikacija uređaja pogledajte ovde

Stranica proizvođača pogledajte ovde

LRP Prof ( 120 - 200 KS )

Video prezentacija pogledajte ovde

Specifikacija uređaja pogledajte ovde

Stranica proizvođača pogledajte ovde

RAPID ( 200-300 KS )

Video prezentacija pogledajte ovde

Specifikacija uređaja pogledajte ovde

Stranica proizvođača pogledajte ovde

MODELI FARMAX ROTACIONIH PLUGOVA

Tip ERP

Farmax rotacioni plug ERP je konstruisan za lakše traktore. Izuzetno lako manevrisanje mašinom omogućava upotrebu ove mašine u hortikulturi, plastenicima i staklenicima kao i za obradu malih parcela na otvorenom polju. Osim savršene obrade zemljišta, popularnost FARMAX ERP modela se ogleda u veoma lakoj upotrebi i čvrstom konstrukcijom.

Radni zahvat može biti od 90 cm do 155 cm, a zahtevana snaga traktora je od 18 do 30 KS.

Tip SRP

Ovaj tip Farmax rotacionog pluga omogućava idealnu setvenu postelju za useve. SRP rotacioni plug je dizajniran za ljude koji se bave uzgojem rasada drveća, voča i proizvodnjom povrća. Uži modeli su izuzetno pogodni za rad u plastenicima i vinogradima. Zahvaljujući materijalu od kojeg je izrađen SRP zahteva veoma malo održavanja.

Radni zahvat može biti od 105 cm do 210 cm, a zahtevana snaga traktora je od 30 do 50 KS.

Tip DRP Perfect

Ovaj tip spada u srednju klasu rotacionih plugova, idealan je za ljude koji se bave hortikulturom, uzgojom drveća i bave se ostalim poljoprivrednim granama na lakšim zemljištima. Mašina dolazi u raznoh radnim zahvatima i lako može biti opremljena sa hidraulično podesivom rotacionom frezom, prstenastim valjkom, cevastim rotorom ili paker valjkom. Bez obzira na tip zemljišta DRP Perfect garantuje idealnu setvenu postelju za sve kulture.

Radni zahvat može biti od 185 cm do 300 cm, a zahtevana snaga traktora je od 55 do 80 KS.

Tip LRP Profi

Tip Farmax rotacionog pluga LRP Profi je namenjen srednjim farmerima i poljoprivrednim gazdinstvima. LRP Profi je mašina veoma laka i zahvalna za održavanje sa bogatom opremom. Ovo znači da je moguće odraditi više operacija u jednom prohodu, pružajući mogućnost mašini da pokaže svoj pun potencijal. Pogon glavne osovine se vrši preko centralne transmisije sa diferencijalom pomoću kardana traktora, pri čemu je potrebno da se ima 1000 rpm.

Radni zahvat može biti od 250 cm do 300 cm, a zahtevana snaga traktora je od 100 do 120 KS.

 

 

Tip Rapid

Farmaxov rotacioni plug Rapid je veoma brz plug sa veoma čvrstom i robusnom konstrukcijom. Mašina je predviđena za rad na teškim zemljištima, glinovitim, pa čak i kamenita zemljišta može da uradi bez problema.

Radni zahvat može biti od 300 cm do 400 cm, a zahtevana snaga traktora je od 150 do 200 KS.

Glavne prednosti Farmax rotacionog pluga:

  – manje pokretnih delova znači manju težinu, a samim tim i manje održavanje mašine

– veći radni zahvat i brže kretanje znači veći kapacitet obrade

– postiže se velika ušteda u gorivu

– razrivači ispred mašine omogućuju razbijanje plužnog đona

 

– FARMAX do dubine u obradi zemljišta  60 – 80 – 100 – 120 cm :

DRP-D serija ( 160 - 230 KS )

Video prezentacija pogledajte ovde

Specifikacija uređaja pogledajte ovde

Stranica proizvođača pogledajte ovde

LRP serija ( 160 - 230 KS )

Video prezentacija pogledajte ovde

Specifikacija uređaja pogledajte ovde

Stranica proizvođača pogledajte ovde

LRG serija ( 160 - 230 KS )

Video prezentacija pogledajte ovde

Specifikacija uređaja pogledajte ovde

Stranica proizvođača pogledajte ovde

KRG serija ( 177 - 240 KS )

Video prezentacija pogledajte ovde

Specifikacija uređaja pogledajte ovde

Stranica proizvođača pogledajte ovde

Agrostandard Plus d.o.o.

Tekelijina 28 , 21000 Novi Sad

office@agrostandard.co.rs
agrostandard.plus@gmail.com

Share This