Pozivamo sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da se lično uvere zašto rotacioni plug predstavlja revoluciju u obradi zemljišta. Na koji način se u jednom prohodu obavi osnovna i dopunska obrada zemljšita

U radu će biti prezentovan rotacioni plug Farmax DRP 300, radnog zahvata 3 metra

Regoionalni put Sremska Mitrovica – Jarak

18.09.2019   Sreda 11.30h

Share This